Η φωνολογική επίγνωση

1926929_10152272665934664_1607823982_nΤα τελευταία χρόνια έχουν παρουσιαστεί στη διεθνή επιστημονική κοινότητα πολλές ερευνητικές αποδείξεις που υποστηρίζουν την άποψη ότι υπάρχει αιτιώδης σχέση μεταξύ της φωνολογικής επίγνωσης και της μάθησης της ανάγνωσης.  Μάλιστα, δύο από τους σημαντικότερους, διεθνώς, ερευνητές του θέματος, οι βρετανοί καθηγητές Bryant και Goswami επεσήμαναν ότι «…η ανακάλυψη ότι υπάρχει στενή σχέση μεταξύ της φωνολογικής επίγνωσης των παιδιών και της μετέπειτα επίδοσής τους στη μάθηση της ανάγνωσης αποτελεί μία από μεγαλύτερες ανακαλύψεις της σύγχρονης Ψυχολογίας».

Η άποψη αυτή βασίζεται στην υπόθεση ότι, προκειμένου τα παιδιά να μάθουν να διαβάζουν τις γραπτές λέξεις της γλώσσας τους, χρειάζονται να έχουν αποκτήσει γνώση για τη συστηματική αντιστοιχία μεταξύ γραφημάτων και φωνημάτων.  Η απόκτηση αυτής της γνώσης διευκολύνεται από την επίγνωση του παιδιού για τη φωνολογική δομή του προφορικού λόγου.

(Κ. Πόρποδας, Η Ανάγνωση)

Similar Posts