Τα στάδια της γλωσσικής ανάπτυξης του παιδιού

 Η ομιλία του παιδιού διαφοροποιείται δραματικά κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Από τις πρώτες άναρθρες κραυγές το παιδί φτάνει σε θέση να παράγει προφορικό λόγο 3.000 λέξεων. Πιο αναλυτικά: Βρέφος 20 Εβδομάδων Χαμογελάει και παράγει ήχους/κραυγές 28 Εβδομάδων Παράγει μη λειτουργικές, απλές συλλαβές (βάβισμα) όπως: «μπα»,»‘ντα», «λα» κ.λπ. 6 Μηνών Μιμείται την ομιλία…

Η συμβουλευτική στο διαζύγιο

Σύμφωνα με το DSM – III,  το διαζύγιο, με τις συνακόλουθες απώλειες, πραγματιστικές και συναισθηματικές, ανήκει στην κλίμακα των ιδιαίτερα στρεσογόνων καταταστάσεων οι οποίες προκαλούν ή εκλύουν ενίοτε και μείζονος σημασίας ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές. Απότοκο αυτής της κατάστασης είναι οι πρώην σύζυγοι να παρουσιάζουν, σε αρκετά μεγάλη συχνότητα, όπως καταδεικνύουν πολλές σχετικές έρευνες, νέες μορφές συμπεριφοράς,…

Μαθησιακές δυσκολίες: Προκλήσεις που έχουν απαντήσεις. Η μέθοδος του «Παιδικού Εργαστηρίου»

  Τα προγράμματα αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών που εφαρμόζονται στο Παιδικό Εργαστήρι, απευθύνονται κυρίως σε παιδιά σχολικής ηλικίας (αλλά και προσχολικής όπου κρίνεται απαραίτητο) που παρουσιάζουν δυσκολίες στην ανάπτυξη και στην εκμάθηση νέων γνωστικών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων. Ο ειδικός παιδαγωγός, μετά την αρχική εκτίμηση και διάγνωση του επιστημονικά υπεύθυνου παιδοψυχιάτρου, και πάντα σε συνεργασία μαζί του,…

Εσείς ξέρετε τι είναι δυσλεξία;

Μειωμένη σχολική επίδοση ή Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία/Δυσλεξία; Αναζητούμε τη βοήθεια των ειδικών, όταν ένα παιδί ή έφηβος παρουσιάζει μερικές από τις παρακάτω ενδεικτικές αδυναμίες: Ανάγνωση: Διαβάζει αργά, συλλαβιστά. «Χάνει» τη γραμμή όπου διαβάζει. Αντικαθιστά/παραλείπει/προσθέτει γράμματα, συλλαβές ή λέξεις. Δυσκολεύεται στην κατανόηση της ανάγνωσης Γραφή-Ορθογραφία Τα γράμματά του είναι δυσνόητα. Αντιστρέφει τα γράμματα (π.χ. 3 αντί…

Το σχολείο άρχισε!

Ντερμπεντέρη Ελευθερία Ψυχολόγος- Ειδική Παιδαγωγός (MSc) Το σχολείο άρχισε…! Δυο λέξεις που θα ακούν τα παιδιά και οι γονείς συχνά είναι «πρόγραμμα» και «οργάνωση». Αυτές όμως είναι και οι λέξεις «κλειδιά» για μια καλή και δημιουργκή σχολική χρονιά. Η ύπαρξη οργάνωσης – προγράμματος στην καθημερινή ζωή του παιδιού τού παρέχει  ασφάλεια και μειώνει το άγχος…