Τα Τεστ που χρησιμοποιούμε στο Παιδικό Εργαστήρι

Στο Παιδικό Εργαστήρι Παλαιού Φαλήρου, στην προσπάθειά μας να προσφέρουμε όσο τον δυνατόν πληρέστερες υπηρεσίες, εφαρμόζουμε μια σειρά από διαγνωστικά και διερευνητικά τεστ που αφορούν τις ικανότητες, δεξιότητες και ενδιαφέροντα των παιδιών μας.  Συγκεκριμένα τα τεστ που χρησιμοποιούμε είναι τα εξής: Τεστ μαθησιακής ετοιμότητας: Αφορά παιδιά που πρόκειται να φοιτήσουν στην Α’ δημοτικού Το Α…