Ποιοι Είμαστε

Το Παιδικό Εργαστήρι Παλαιού Φαλήρου και Μενιδίου διανύοντας τον εικοστό χρόνο λειτουργίας του, προσφέρει υπηρεσίες στο χώρο της ψυχικής υγείας, στον τομέα της διάγνωσης, αξιολόγησης αλλά και τακτικής επανεκτίμησης όλων των παιδιών του.

Διαθέτει ψυχοπαιδαγωγικό τμήμαλογοθεραπείαεργοθεραπείαειδικό παιδαγωγικό ,ψυχολογική στήριξη και συμβουλευτική γονέων, στο πλαίσιο της ολιστικής αντιμετώπισης κάθε παιδιού μέσα από την διεπιστημονική ομάδα.
Ανά τρίμηνο ή όποτε το ζητήσει ο γονιός, γίνονται ενημερώσεις για την πορεία του παιδιού, ενώ υπάρχει συγκεκριμένη κατεύθυνση ανάλογα με τη δυσκολία.

Στην πρακτική αλλά και στη φιλοσοφία μας, εντάσσεται η καθημερινή και θεραπευτική σχέση με κάθε γονιό, γιατί πιστεύουμε πως μέσα από την συνεχή ενημέρωση άρα και συνεργασία ειδικών και γονέων έρχονται τα επιθυμητά και πιο γρήγορα αποτελέσματα.

Γίνονται –εφόσον ζητηθεί από την οικογένεια – τακτικές επικοινωνίες με το σχολείο και τους δασκάλους, ενώ οι συνεδρίες είναι ατομικές, με συγκεκριμένο πρόγραμμα και στόχους που προσδιορίζονται ανάλογα με το αίτημα, τη δυσκολία αλλά και τους ρυθμούς του παιδιού.

Στο Παιδικό Εργαστήρι, λειτουργούν επίσης, ομάδες παιδιών, με την εφαρμογή αυστηρών κριτηρίων σε ηλικίες, δυνατότητες, ικανότητες και δυσκολίες, και με περιορισμένο αριθμό παιδιών στην κάθε ομάδα.

Οι συνεργάτες του Παιδικού Εργαστηρίου είναι καταρτισμένοι και έμπειροι επιστήμονες, έχουν πλήρη εικόνα για το κάθε παιδί, την πορεία και τους στόχους και όποτε κριθεί αναγκαίο γίνεται επαναξιολόγηση κι εφαρμογή ειδικών tests στο θεραπευτικό πλαίσιο.

Στο πλαίσιο της πληρέστερης αξιολόγησης των δυνατοτήτων, ικανοτήτων και ενδιαφερόντων των παιδιών χρησιμοποιούμε πιστοποιημένα tests διεύρυνσης των συγκεκριμένων παραμέτρων.
Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στους γονείς από τους ειδικούς και σε συνεργασία μαζί τους, κατευθύνουμε τα παιδιά στην αρχική αναζήτηση επαγγελματικού προσανατολισμού.

Το Παιδικό Εργαστήρι Παλαιού Φαλήρου (Λ.Αμφιθέας 118- Τηλ. 210-9858348) είναι ανοιχτό κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη  από τις 15:00 ως τις 21:00  και του Μενιδίου (Λ.Δημοκρατίας 249, Αχαρναί  τηλ:2102320077) είναι ανοιχτό Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή 15:00 με 21:00 ενώ οι τηλεφωνικές γραμμές μας είναι διαθέσιμες σε καθημερινή βάση για πληροφορίες και ενημέρωση για οτιδήποτε σας απασχολεί.

Στόχος μας είναι να έρθετε σε εμάς, αλλά κυρίως να φύγετε από μας έχοντας κατακτήσει τους στόχους σας και έχοντας ξεπεράσει τις όποιες δυσκολίες.

Διοικητική Υπεύθυνη

Όλγα Παπαδοπούλου

Διάβασε τα
Άρθρα μας

Επικοινώνησε
Μαζί μας

Υπηρεσίες