Τα στάδια της γλωσσικής ανάπτυξης του παιδιού

Given a speech toddler with headphones and microphone, closeup Η ομιλία του παιδιού διαφοροποιείται δραματικά κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Από τις πρώτες άναρθρες κραυγές το παιδί φτάνει σε θέση να παράγει προφορικό λόγο 3.000 λέξεων. Πιο αναλυτικά:

Βρέφος 20 Εβδομάδων

Χαμογελάει και παράγει ήχους/κραυγές

28 Εβδομάδων

Παράγει μη λειτουργικές, απλές συλλαβές (βάβισμα) όπως: «μπα»,»‘ντα», «λα» κ.λπ.

6 Μηνών

Μιμείται την ομιλία των ενηλίκων με ηχητικά σύνολα (απλές συλλαβές) που λειτουργούν σαν προσωπικό λεξιλόγιο (ηχολαλία)

8 Μηνών

•    Παράγει σύνθετες συλλαβές όπως: ‘ντα-ντα’, ‘μπαμπά’.
•    Αντιδρά στο «όχι»

40-48 Εβδομάδων

•    Κατανοεί περίπου 5 λέξεις, απαντά μονολεκτικά ή δείχνοντας, σε απλές ερωτήσεις, όπως: «Πού είναι το ποτήρι»;.
•    Δείχνει ενδιαφέρον σε εικόνες βιβλίου

 Παιδί 1 Έτους

Προφέρει 3-4 λειτουργικές λέξεις, όπως: «μαμά», «μπαμπά»

18 μηνών

•    Το στάδιο αυτό ονομάζεται «περίοδος ερωτήσεων» και είναι καθοριστικό  για τη διάγνωση της καθυστέρησης της ομιλίας.
•    Εμφανίζεται ο τηλεγραφικός λόγος με τον σχηματισμό προτάσεων με ρήμα, επίθετο και ουσιαστικό.
•    Αναπτύσσει μια «προσωπική» παιδική γλώσσα.

2 Ετών

•    Κατανοεί και εκτελεί απλές εντολές.
•    Σχηματίζει προτάσεις 2-3 λέξεων και μιλά συνεχώς.
•    Το λεξιλόγιό του σταδιακά εμπλουτίζεται.

3 Ετών

•    Κατανοεί ιστορίες, γνωρίζει τραγούδια, μετρά ως το 10 και κάνει ερωτήσεις.
•    Παρουσιάζει ανάπτυξη στην μορφολογία του προφορικού λόγου.
•    Προφέρει 300 λέξεις (πλούσιο λεξιλόγιο).

4 Ετών

•    Αρθρώνει σωστά τα φωνήματα της ελληνικής γλώσσας
•    Ο προφορικός λόγος είναι μορφολογικά και συντακτικά άρτιος

5 – 6 Ετών

Το λεξιλόγιο εμπλουτίζεται με μέσο ρυθμό 50 λέξεων/μήνα

6 Ετών

Χρησιμοποιεί κατά μέσο όρο 2500-3000 λέξεις

 

 

Similar Posts