Ψυχολογική Υποστήριξη

Η ψυχολογική υποστήριξη (ψυχοθεραπεία) παιδιών και εφήβων ασχολείται με συναισθηματικές και συμπεριφοριστικές δυσκολίες όπως :

• κατάθλιψη
• άγχος
• αναπτυξιακές διαταραχές
• φοβίες
• θυμό και επιθετικότητα
• σχολική άρνηση
• ψυχοσωματικές διαταραχές
• τάσεις αυτοκαταστροφής
• διατροφικές διαταραχές

Στον τομέα της ψυχολογικής υποστήριξης παιδιών και εφήβων χρησιμοποιείται διεπιστημονική προσέγγιση που κινείται στο πλαίσιο της ζωής του παιδιού-για παράδειγμα την οικογένεια ή το σχολείο.

Οι ψυχοθεραπευτές παιδιού και εφήβου είναι εξοικειωμένοι με την αξιολόγηση και την θεραπεία των παιδιών και των νέων, και είναι εκπαιδευμένοι να παρατηρούν προσεκτικά και να ανταποκρίνονται σε αυτό που μπορεί να επικοινωνεί το παιδί με την συμπεριφορά του και το παιχνίδι του. Η προσέγγιση του θεραπευτή προσαρμόζεται στις ανάγκες και την ηλικία του κάθε παιδιού. Τα μικρότερα παιδιά, για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιήσουν το παιχνίδι ως μέσω έκφρασης, ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά προτιμούν να μιλούν για τα συναισθήματα τους. Για έναν ειδικό, το παιχνίδι αποτελεί μια ισχυρή μορφή επικοινωνίας, μέσω του οποίου τα παιδιά μπορούν να εκφράσουν το πώς αισθάνονται και τι δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν. Τέλος η σχέση ανάμεσα στο παιδί και στο θεραπευτή έχει ζωτική σημασία για τη θεραπεία. Η ψυχολογική υποστήριξη στο Παιδικό Εργαστήρι γίνεται είτε σε ατομικές, είτε σε ομαδικές συνεδρίες.

Ομαδική Ψυχοθεραπεία : Στόχος της ομαδικής ψυχοθεραπείας και συνεπώς της λειτουργίας των ομάδων είναι η καλλιέργεια και επεξεργασία των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων και αναγκών των παιδιών. Μέσα από την συνδιαλλαγή και το μοίρασμα εμπειριών, την έκφραση συναισθημάτων και σκέψεων σε ένα ασφαλές ψυχοκοινωνικό πλαίσιο καθώς και την ανάπτυξη αισθήματος εμπιστοσύνης και προσωπικής επάρκειας, στοχεύει την καλύτερη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών.

Ατομική Ψυχοθεραπεία : Οι ατομικές συνεδρίες ψυχοθεραπείας έχουν στόχο την κατανόηση των συναισθηματικών δυσκολιών του παιδιού και του εφήβου και την διαχείριση τους.

Η εμπειρία στο Παιδικό Εργαστήρι έχει δείξει ότι μέσα από το παιχνίδι, τη συζήτηση, την εικαστική έκφραση αλλά και την ομαδική δραστηριότητα, οι ειδικοί και τα παιδιά μας, εξελίσσονται, συνεργάζονται, μοιράζονται εμπειρίες, καλλιεργούν το συναίσθημα και τις δεξιότητες τους, δημιουργούν και μαθαίνουν τον εαυτό τους.

Δρ Ελένη Λούπου
Κλινική Ψυχολόγος-Παιδοψυχολόγος

Διάβασε τα
Άρθρα μας

Επικοινώνησε
Μαζί μας

Υπηρεσίες