Τα Τεστ που χρησιμοποιούμε στο Παιδικό Εργαστήρι

Στο Παιδικό Εργαστήρι Παλαιού Φαλήρου, στην προσπάθειά μας να προσφέρουμε όσο τον δυνατόν πληρέστερες υπηρεσίες, εφαρμόζουμε μια σειρά από διαγνωστικά και διερευνητικά τεστ που αφορούν τις ικανότητες, δεξιότητες και ενδιαφέροντα των παιδιών μας.  Συγκεκριμένα τα τεστ που χρησιμοποιούμε είναι τα εξής:

  • Τεστ μαθησιακής ετοιμότητας: Αφορά παιδιά που πρόκειται να φοιτήσουν στην Α’ δημοτικού
  • Το Α τεστ: Αφορά διερεύνηση αναγνωστικής ικανότητας και ικανότητας στο λόγο
  • Το τεστ WISC: Αφορά τη διερεύνηση του νοητικού δυναμικού των παιδιών
  • Τεστ Ικανοτήτων και Ενδιαφερόντων σε συνεργασία με την εταιρία ISON PSYCHOMETRICA: Αφορά τη διερεύνηση ικανοτήτων και ενδιαφερόντων παιδιών προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας με στόχο την αρχική διερεύνηση επαγγελματικών κλίσεων που αρμόζουν στην προσωπικότητα του κάθε παιδιού.
  • Τεστ  προσωπικότητας: Διερεύνηση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας και της κοινωνικής συμπεριφοράς των παιδιών

Similar Posts