Συμβουλευτική Γονέων

Η Συμβουλευτική: έννοια και περιεχόμενο.

Στην απλούστερη έννοιά της η Συμβουλευτική, μπορεί να περιγραφεί ως μια διαδικασία όπου ένας ειδικευμένος επαγγελματίας (ο Σύμβουλος), βοηθά ένα άτομο (το Συμβουλευόμενο), στην αντιμετώπιση ενός η περισσοτέρων ζητημάτων που το απασχολούν, σε μια χρονικά προσδιορισμένη διάρκεια.

Η Συμβουλευτική Διαδικασία αρχίζει με την έκφραση κάποιου αιτήματος ενός ατόμου, το οποίο συνειδητά, αναζητά μια επαγγελματική και έγκυρη βοήθεια για κάποιο ή κάποια προβλήματα προσωπικά, οικογενειακά ή επαγγελματικά που το απασχολούν.
Η πρώτη και βασική αρχή αλλά και δυνατότητα της Συμβουλευτικής είναι ότι συνιστά μια διαδικασία προσωπικής αναζήτησης του ατόμου. Με τη βοήθεια του Συμβούλου, το άτομο διερευνά τον εαυτό του, παράλληλα και σε συνδυασμό με το ή τα προβλήματα που το απασχολούν.
Και τα δυο μέρη που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή ο Σύμβουλος και ο Συμβουλευόμενος, δεσμεύονται σε μια προσπάθεια κοινής και ειλικρινούς διερεύνησης της φύσης του προβλήματος και της προσπάθειας αλλαγής των υφιστάμενων συνθηκών, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του Συμβουλευόμενου. Δημιουργούν από κοινού αυτό που ονομάζεται Θεραπευτικό Συμβόλαιο.

Τα βασικά συστατικά αυτού του θεραπευτικού συμβολαίου είναι:
• Ο Σύμβουλος και ο Συμβουλευόμενος αναπτύσσουν μια αποκλειστική, ασφαλή και ισότιμη σχέση.
• Ο Σύμβουλος αντιμετωπίζει το Συμβουλευόμενο ως ένα άτομο, το οποίο έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει και να επιλύσει το ίδιο τα προβλήματα που το απασχολούν.
• Το καθήκον του Συμβούλου είναι να βοηθήσει το Συμβουλευόμενο να ξεκαθαρίσει το ίδιο τη φύση του προβλήματος και να προσδιορίσει τις επιλογές του.

Στο Παιδικό Εργαστήρι Π. Φαλήρου, η Συμβουλευτική προσφέρεται σε άτομα, γονείς, ζευγάρια και οικογένειες που αντιμετωπίζουν ζητήματα επικοινωνίας, διαχείρισης σχέσεων, συγκρούσεων, συζυγικών και γονεϊκών ρόλων καθώς και προβλήματα που αφορούν θέματα σχολικής επίδοσης ή κοινωνικής συμπεριφοράς παιδιών και εφήβων.

Υπεύθυνη Συμβουλευτικής Υπηρεσίας
Δρ. Μαρία Γ. Βουλγαρίδου
Σύμβουλος Οικογένειας – Ζεύγους

Διάβασε τα
Άρθρα μας

Επικοινώνησε
Μαζί μας

Υπηρεσίες