Πώς λειτουργούμε

-Ο υπεύθυνος του χώρου είναι πάντα διαθέσιμος να ακούσει και να μεταφέρει  στους ειδικούς  οτιδήποτε έκτακτο κρίνει η οικογένεια  πως πρέπει να γνωρίζει ο θεραπευτής

-Κάθε παιδί έχει σταθερό πρόγραμμα , ατομική συνεδρία η διάρκεια της οποίας ορίζεται με επιστημονικό κριτήριο όπως η διάσπαση, η υπερκινητικότητα και η ικανότητα συγκέντρωσης του ανάλογα με την ηλικία του

-Η φιλοσοφία μας είναι ότι η συνεργασία με όλα τα πρόσωπα ,φορείς που ασχολούνται με το παιδί ,είναι ιδιαίτερα σημαντική ,για αυτό και επιδιώκουμε την συχνή επαφή μαζί τους

-Στόχος μας είναι η οριστική  αντιμετώπιση του παιδιού  γι αυτό και έχει δημιουργηθεί και εξασφαλιστεί  η δομή, τόσο η εσωτερική όσο και η εξωτερική ,για την αντιμετώπιση όχι μόνο των δυσκολιών αλλά και των προβλημάτων που τυχόν προκύπτουν

Το Παιδικό Εργαστήρι Π. Φαλήρου, Γλυφάδας και Μενιδίου λειτουργεί με συγκεκριμένη δομή, τόσο εσωτερική όσο και εξωτερική, με στόχο την πληρέστερη και πιο ουσιαστική ενημέρωση και προστασία- των γονέων και των παιδιών που υπάρχουν στο χώρο. Πιο συγκεκριμένα:

Το ιστορικό της οικογένειας και του παιδιού παίρνεται από τον κ. Κοκκίνη, παιδοψυχίατρο και επιστημονικό διευθυντή και ακολουθεί διαγνωστικό σε σχέση με τη δυσκολία του παιδιού

  • Σε τακτά χρονικά διαστήματα γίνεται συμπαρακολούθηση μαζί με ειδικούς ή παιδοψυχιατρικές εκτιμήσεις,   με σκοπό την παρέμβαση, τροποποίηση του θεραπευτικού σχεδιασμού και την ενημέρωση των γονέων.
  • Εφ όσον το επιθυμεί η οικογένεια, επιδιώκεται επαφή με το σχολείο και τις δασκάλες του παιδιού, τόσο για την ανταλλαγή πληροφοριών, όσο και για την ενημέρωση του δασκάλου για τον τρόπο της θεραπείας και την τρίμηνη στοχοθεσία για τη βελτίωση της δυσκολίας.
  • Οι θεραπευτές καταγράφουν καθημερινά το είδος της δραστηριότητας που ακολουθούν, τον στόχο που δουλεύουν με το παιδί, καθώς και τα συμπεράσματα που πηγάζουν από τη συμπεριφορά του  και ενημερώνουν τους υπόλοιπους θεραπευτές για τα συμπεράσματά τους.
  • Γίνονται τακτικά ραντεβού ενημέρωσης από τον υπεύθυνο του χώρου και μαζί με την οικογένεια συλλέγονται πληροφορίες από το προσωπικό και κοινωνικό τους περιβάλλον που βοηθούν στην πληρέστερη εικόνα της συμπεριφοράς του παιδιού.
  • Ο παιδοψυχίατρος επικοινωνεί με τον παιδίατρο της οικογένειας, εφόσον κριθεί απαραίτητο, τόσο στην αρχή αλλά και όποτε υπάρχει ανάγκη ενημέρωσης.
  • Οι θεραπευτές σε ειδικά έντυπα ενδοεπικοινωνίας ενημερώνουν για τυχόν απορίες ή,προβλήματα τον παιδοψυχίατρο και ορίζεται συζήτηση για την επίδοσή τους.
  • Στις ενημερώσεις γονέων οι θεραπευτές καθορίζουν τους στόχους που θα επεργαστούν το επόμενο τρίμηνο,  εφόσον βέβαια  έχουν κατακτηθεί οι προηγούμενοι.
  • Στα παιδιά που παρακολουθούν πρόγραμμα λογοθεραπείας ή ειδικού παιδαγωγικού, δίνονται ασκήσεις για το σπίτι, σχεδιασμένες και διαμορφωμένες για την ηλικία και τη σχολική επίδοση του παιδιού και που έχουν ως στόχο την εμπέδωση – αυτοματοποίηση όσων έχουν γίνει στο Παιδικό Εργαστήρι.

Our Stories

Discover the fun
of learning

Have Fun

Unforgettable
experiences

The ways we learn through play