Πως παρουσιάζεται η ΔΕΠ-Υ στη σχολική ηλικία

kidlab-gr_000085

  • Απροσεξία: το παιδί δεν μπορεί να συγκεντρωθεί, είναι ανοργάνωτο, αποσπάται εύκολα από άσχετα ερεθίσματα, δεν δίνει σημασία πάντα στις λεπτομέρειες, κάνει λάθη απροσεξίας, σπάνια ακολουθεί σωστά και με προσοχή οδηγίες, ξεχνά ή χάνει τα πράγματα του(μολύβια, τετράδια, βιβλία). Δυσκολεύεται να αρχίσει και να ολοκληρώσει τη σχολική εργασία ή άλλες δραστηριότητες.
  • Υπερκινητικότητα: κινείται συνεχώς, υπερβολικά και συνήθως χωρίς σκοπό. Σηκώνεται από το θρανίο του στο σχολείο όταν δεν επιτρέπεται  ή από το γραφείο του στο σπίτι χωρίς λόγο. Κινεί τα πόδια και τα χέρια του ακόμα και όταν κάθεται, κοιτά γύρω του και όχι τον συνομιλητή του και δεν διατηρεί βλεμματική επαφή στον διάλογο. Είναι «υπ΄ατμόν», κάνουν θόρυβο και μιλούν πολύ σε σύγκριση με τους συνομηλίκους.
  • Παρορμητικότητα: αντιδρά χωρίς να σκεφτεί, απαντά χωρίς να του έχει δοθεί ο λόγος, δυσκολεύεται να περιμένει τη σειρά του. Στα παιχνίδια δεν ακολουθεί τους κανόνες, παρεμβαίνει και διακόπτει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε παιδί ενδέχεται να παρουσιάσει τις παραπάνω δυσκολίες, καθώς είναι φυσιολογικό στην παιδική ηλικία να υπάρχουν υψηλά επίπεδα δραστηριότητας, σύντομα διαστήματα προσοχής και τα παιδιά είναι ζωηρά και απρόσεκτα. Στη ΔΕΠ-Υ όμως τα χαρακτηριστικά αυτά παρουσιάζονται με μεγάλη συχνότητα, σε ακραίες μορφές, προκαλούν σοβαρά προβλήματα στο σπίτι και στο σχολείο, ταλαιπωρούν το παιδί από μικρή ηλικία και εμποδίζουν την καθημερινή του λειτουργικότητα.

Similar Posts