ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΟΣΗΜΩΝ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

Συχνά αναρωτιόμαστε τι πρέπει να κάνει το παιδί μας και σε ποια ηλικία.
Μπαίνουμε στην διαδικασία να συγκρίνουμε το παιδί μας με τα μεγαλύτερα αδέρφια ή με παιδιά που βρίσκονται στο κοινωνικό περιβάλλον μας.
Τα αναπτυξιακά στάδια που αναφέρονται στη συνέχεια είναι ενδεικτικά και βασίζονται στο μέσον όρο για διαπίστωση ύπαρξης απόκλισης από το φυσιολογικό.
Κάθε παιδί όμως αναπτύσσει το λόγο και την ομιλία του με το δικό του ρυθμό και αυτός εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.
Αν όμως παρατηρήσουμε ότι το παιδί μας δεν ακολουθεί μια ανοδική και συνεχή πορεία στην γλωσσική ανάπτυξη ή παραμένει στάσιμη για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών απευθυνόμαστε σ’ έναν λογοθεραπευτή ή γιατρό για την πραγματοποίηση έγκυρης αξιολόγησης για τον εντοπισμό σημείων, τα οποία αν παραμεληθούν είναι ικανά να δημιουργήσουν δυσκολίες στο παιδί μας μελλοντικά ή απλά να μας δώσουν συμβουλές.

Πίνακας βασικών ορόσημων έκφρασης

1 έτους και άνω
● Λέει 2-4 λέξεις (12-14μηνών)
● Μιμείται φωνήματα των άλλων (12-14 μηνών)
● Λέει 3-6 λέξεις (15-17 μηνών)
● Λέει σποραδικά συνολικά 15-20 λέξεις (18-20 μηνών)
● Μιμείται και επαναλαμβάνει λέξεις (16-20 μηνών)
● Λέει φράσεις με δυο λέξεις (18-24 μηνών)
(Αρχίζει να συνδυάζει ουσιαστικά και ρήματα)
● Ζητάει πράγματα με απλές κινήσεις.

2 ετών και άνω
● Μπορεί να λέει τουλάχιστον 50-75 λέξεις (20-24 μηνών)
● Η ομιλία είναι κατανοητή κατά το ήμισυ τουλάχιστον από τρίτα πρόσωπα
(24-30 μηνών)
● Χρησιμοποιεί τουλάχιστον 200 λέξεις και φράσεις δυο -τριών λέξεων
(24-36 μηνών)
● Χρησιμοποιεί τουλάχιστον 200 λέξεις και φράσεις δυο – τριών λέξεων
(24 -36 μηνών)
● Μπορεί να χρησιμοποιήσει αόριστο χρόνο γραμματικής (30 -36 μηνών)
● Μπορεί να χρησιμοποιεί πληθυντικό (30-36 μηνών)
Η ομιλία είναι κατανοητή κατά τα τρία τέταρτα της από αγνώστους
(32-39 μηνών)
● Μπορεί και ονομάζει σχεδόν όλα τα απλά αντικείμενα πραγματικά και σε μια εικόνα (26-32 μηνών)
● Μπορεί να παρακολουθεί μια ιστορία με εικόνες (36-36 μηνών)
● Μπορεί να κάνει ερωτήσεις με τη χρήση του Τι; Που; (24-36 μηνών)
● Μπορεί να κάνει ερωτήσεις με το Γιατί; (36 μηνών)
Ραγδαία ανάπτυξη λεξιλογίου κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου.

3 ετών και άνω
● Λέει περίπου 900 λέξεις με φράσεις 4 λέξεων περίπου (36+ μηνών)
● Λέει περίπου 1540 λέξεις και φράσεις 5 λέξεων περίπου (48+ μηνών)
● Μπορεί να χρησιμοποιεί πιο πολύπλοκα επίθετα που αποδίδουν ιδιότητα (36-48 μηνών)
● Μπορεί να λέει δικό μου, δικό σου (36-48 μηνών)
● Μπορεί να χρησιμοποιεί πληθυντικό με άνεση (36-48 μηνών)
● Ρωτάει και απαντάει σε απλές ερωτήσεις (ποιος, τι, που, γιατί)

4 ετών και άνω
● Η ομιλία του είναι σχεδόν πλήρως κατανοητή από αγνώστους
● Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 900 έως 2000 λέξεων
● Χρησιμοποιεί γραμματικά σωστά προτάσεις
● Μπορεί να μιλάει με προτάσεις με 5-6 λέξεις
● Μπορεί να χρησιμοποιεί τον μέλλοντα

5 ετών και άνω
● Επικοινωνεί εύκολα με ενήλικες
● Χρησιμοποιεί προτάσεις με λεπτομέρειες
● Χρησιμοποιεί παρελθοντικούς και μελλοντικούς χρόνους σωστά
● Η ομιλία του είναι καταληπτή, πλησιάζει εκείνη των ενηλίκων.
Αρθρώνει όλους σχεδόν τους ήχους της μητρικής του γλώσσας ίσως εκτός /Ρ/

Πηγη ΠΣΛ
Selle.gr

Similar Posts