Το Παιδικό Εργαστήρι Παλαιού Φαλήρου, διανύει τον πέμπτο χρόνο λειτουργίας του, προσφέροντας ιατρικές υπηρεσίες στο χώρο της ψυχικής υγείας, με παράλληλη παιδοψυχιατρική υποστήριξη στον τομέα της διάγνωσης, αξιολόγησης αλλά και τακτικής επανεκτίμησης όλων των παιδιών του.

Διαθέτει τμήματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικού παιδαγωγικού, ψυχολογικής στήριξης, και συμβουλευτικής γονέων, στο πλαίσιο της ολιστικής αντιμετώπισης κάθε παιδιού μέσα από την διεπιστημονική ομάδα και την επιστημονική συμβολή-κατεύθυνση του παιδοψυχιάτρου κ. Γιώργου Κοκκίνη.
Ανά τρίμηνο ή όποτε το ζητήσει ο γονιός, γίνονται ενημερώσεις για την πορεία του παιδιού, ενώ υπάρχει συγκεκριμένη κατεύθυνση ανάλογα με τη δυσκολία.

Στην πρακτική αλλά και στη φιλοσοφία μας, εντάσσεται η καθημερινή και προσωπική σχέση με κάθε γονιό προσωπικά, γιατί πιστεύουμε πως μέσα από την συνεχή ενημέρωση άρα και συνεργασία ειδικών και γονέων έρχονται τα επιθυμητά και πιο γρήγορα αποτελέσματα.

Γίνονται –εφόσον ζητηθεί από την οικογένεια – τακτικές επικοινωνίες με το σχολείο και τους δασκάλους, ενώ οι συνεδρίες είναι ατομικές, με συγκεκριμένο πρόγραμμα και στόχους που προσδιορίζονται ανάλογα με το αίτημα, τη δυσκολία αλλά και τους ρυθμούς του παιδιού.
Στο Παιδικό Εργαστήρι, λειτουργούν επίσης, ομάδες παιδιών, με την εφαρμογή αυστηρών κριτηρίων σε ηλικίες, δυνατότητες, ικανότητες και δυσκολίες, και με περιορισμένο αριθμό παιδιών στην κάθε ομάδα.
Οι συνεργάτες του Παιδικού Εργαστηρίου είναι καταρτισμένοι και έμπειροι επιστήμονες, έχουν πλήρη εικόνα για το κάθε παιδί, την πορεία και τους στόχους και όποτε κριθεί αναγκαίο γίνεται επαναξιολόγηση κι εφαρμογή ειδικών tests στο θεραπευτικό πλαίσιο αλλά και στο πλαίσιο της πρακτικής.

Στο πλαίσιο της πληρέστερης αξιολόγησης των δυνατοτήτων, ικανοτήτων και ενδιαφερόντων των παιδιών και σε συνεργασία με την ISON Phsychometrica χρησιμοποιούμε πιστοποιημένα tests διεύρυνσης των συγκεκριμένων παραμέτρων.
Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στους γονείς από τους ειδικούς και σε συνεργασία μαζί τους, κατευθύνουμε τα παιδιά στην αρχική αναζήτηση επαγγελματικού μέλλοντος.

Το Παιδικό Εργαστήρι, Παλαιού Φαλήρου (Αφροδίτης 39- Τηλ.210-9882182- 1ος Όροφος) είναι ανοιχτό κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη 16:00-21:30 ενώ οι τηλεφωνικές γραμμές μας είναι διαθέσιμες σε καθημερινή βάση για πληροφορίες και ενημέρωση για οτιδήποτε σας απασχολεί.

Στόχος μας είναι να έρθετε σε εμάς, αλλά κυρίως να φύγετε από μας όσο τον δυνατόν πιο γρήγορα, έχοντας κατακτήσει τους στόχους σας και έχοντας ξεπεράσει τις όποιες δυσκολίες.

Όλγα Παπαδοπούλου