ΜΠΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΟΣ- ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Απόφοιτος σχολής στοιχειώδους και προσχολικής παιδαγωγικής , ειδικότητα ειδική παιδαγωγική και δεύτερη ειδικότητα λογοπεδικού του Πανεπιστημίου Σόφιας «ΑΓ. Κλίμεντ Οχρίντσκι».Magister  σχολής στοιχειώδους και προσχολικής παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Σόφιας «ΑΓ. Κλίμεντ Οχρίντσκι», ειδικότητα Λογοθεραπεία- Ειδίκευση Επικοινωνιακές Διαταραχές  Ανάπτυξης. Απόκτηση Πιστοποιητικού επάρκειας  Εποπτείας σπουδαστών λογοθεραπείας από το University college London.Εργάστηκε ως διοικητική και επιστημονική υπεύθυνη σε κέντρο ειδικών θεραπειών με τις κάτωθι αρμοδιότητες: τον έλεγχο και την ορθή εκτέλεση των διαδικασιών του τμήματος, τον έλεγχο και την αξιολόγηση της πορείας κάθε παιδιού , την εποπτεία των συνεδριάσεων της ομάδας του τμήματος λογοθεραπείας, την εποπτεία στις ομάδες συντονισμού θεραπειών , τη συμμετοχή στο επιστημονικό συμβούλιο , ενημέρωση γονέων, υπεύθυνη συντονισμού των επικοινωνιών με τις σχολικές μονάδες , υπεύθυνη συντονισμού των ραντεβού οργάνωσης μελέτης.Παρέχει εποπτεία και εκπαίδευση σε φοιτητές λογοθεραπείας και συναδέρφους λογοθεραπευτές σε θέματα αναπτυξιακής λογοθεραπείας.