Λογοθεραπεία

Η Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την πρόγνωση, διάγνωση και αποκατάσταση των διαταραχών του λόγου και της επικοινωνίας. Το φάσμα των διαταραχών λόγου και επικοινωνίας περιλαμβάνει:

• Διαταραχή Άρθρωσης και Φωνολογίας
• Εξελικτικές/Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές
• Διαταραχή Ροής Ομιλίας (Τραυλισμός, Ταχυλαλία)
• Διαταραχές Φωνής
• Μαθησιακές Δυσκολίες
• Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή
• Νοητική Υστέρηση

Οι διαταραχές αυτές μπορεί να εκδηλωθούν με ποικίλους τρόπους, μερικοί από τους οποίους είναι:

• Δυσκολίες στην Άρθρωση

• Διαταραχές στη Φωνολογική Ενημερότητα

• Δυσκολίες στην Κατανόηση του Προφορικού Λόγου

• Δυσκολίες στην Γραμματική, το Συντακτικό και το Λεξιλόγιο του Εκφραστικού Λόγου

• Δυσκολίες στη Ροή της Ομιλίας

• Διαταραχές στην Πραγματολογία/ Κοινωνικές Δεξιότητες

Στόχος της Λογοθεραπείας είναι ο έγκαιρος εντοπισμός και εκτίμηση αυτών των δυσκολιών και στην συνέχεια η άμεση αντιμετώπισή τους, πάντα με γνώμονα τον σεβασμό στα ατομικά χαρακτηριστικά και τις δεξιότητες κάθε παιδιού.

Κάθε συνεδρία πραγματοποιείται από την ειδικά εκπαιδευμένη Λογοθεραπεύτρια, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον, με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή καθώς και με σύγχρονα εργαλεία αξιολόγησης και θεραπείας.

Στο Παιδικό Εργαστήρι, σκοπός μας είναι η έγκυρη διάγνωση των διαταραχών του λόγου και της επικοινωνίας, καθώς και η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, μέσα σε ένα πλαίσιο κατανόησης και σεβασμού της ανθρώπινης προσωπικότητας.

Διάβασε τα
Άρθρα μας

Επικοινώνησε
Μαζί μας

Υπηρεσίες