Η αναγκαιότητα για επαγγελματικό προσανατολισμό

Στην εποχή μας, η εισαγωγή της τεχνολογίας, η αλλαγή στη φύση και στη μορφή των διαφόρων επαγγελμάτων και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας δημιουργούν για τους νέους μια αγορά εργασίας με υψηλές απαιτήσεις.

Αν λάβουμε υπόψη μας ότι ο μαθητής πρέπει σε ηλικία 14 – 17 ετών ν’ αποφασίσει για το ποια θα είναι η μελλοντική του πορεία στην επαγγελματική του ζωή, τότε βλέπουμε πόσο αναγκαίος είναι ο επαγγελματικός προσανατολισμός.

Επαγγελματικός προσανατολισμός είναι η διαδικασία που βοηθά το άτομο ν’ αποκτήσει γνώσεις γύρω από τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και την προσωπικότητα του και για όλες τις επαγγελματικές διεξόδους έτσι ώστε η τελική απόφαση να γίνει με υπευθυνότητα και συνεκτίμηση όλων των δεδομένων που αναφέραμε.

occupation-604x402

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός έχει ως σκοπό την:

  1.  πληροφόρηση για την εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση.
  2. τη μέτρηση και αξιολόγηση των γνωστικών ικανοτήτων, των επαγγελματικών ενδιαφερόντων, των δεξιοτήτων και των αξιών.
  3. την αξιοποίηση των ευρημάτων της αξιολόγησης.
  4. την απόκτηση των αναγκαίων γνώσεων για τη λήψη συνετών επιλογών για την επαγγελματική ζωή του ατόμου.

Ο σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού ακολουθεί την εξής πορεία:

  1. ορίζει τον σκοπό της διαδικασίας.
  2. καταγράφει όλες τις εναλλακτικές λύσεις που έχει σκεφτεί το παιδί.
  3. συγκεντρώνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το παιδί μέσω των ψυχομετρικών εργαλείων, τεστ, βαθμολογίας σχολείου.
  4. προσδιορίζει τις εναλλακτικές επαγγελματικές επιλογές.
  5. συγκεντρώνει και ανακοινώνει τις πληροφορίες που αφορούν αυτές τις επιλογές.
  6. παρουσιάζει και ζητά από το παιδί και τους γονείς του ν’ αξιολογήσουν τις επιλογές.

Πλήθος ερευνών δείχνουν ότι όταν το άτομο δε βιώνει ικανοποίηση από την επαγγελματική ζωή, δεν εκπληρώνει τις προσδοκίες του, δεν επιτυγχάνει την υψηλότερη δυνατή απόδοση, αντιμετωπίζει μια ποικιλία δυσκολιών στη ζωή του καθώς και προβλήματα ψυχικής και σωματικής υγείας. Από την πείρα τους οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν πόσο σημαντική είναι η προσωπική ικανοποίηση που μπορεί να προσφέρει η εργασία στο άτομο. Όταν το άτομο έχει επιλέξει ορθά το επάγγελμά του, έχει εσωτερικό κίνητρο, αντιμετωπίζει με περισσότερη επιμονή τις πιθανές δυσκολίες, ενεργοποιεί όλες τις ικανότητες και τις δυνατότητές του, οι προσπάθειες είναι αποτελεσματικότερες, βιώνει ικανοποίηση, αυξάνει την προσπάθεια, βελτιώνει την αυτοεκτίμησή του και κατά συνέπεια αυτό προβάλλεται και στην προσωπική και οικογενειακή του ζωή.

Στεφανούλη Δήμητρα, Ψυχολόγος

Similar Posts