Εσείς ξέρετε τι είναι δυσλεξία;


Μειωμένη σχολική επίδοση ή Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία/Δυσλεξία;

Αναζητούμε τη βοήθεια των ειδικών, όταν ένα παιδί ή έφηβος παρουσιάζει μερικές από τις παρακάτω ενδεικτικές αδυναμίες:

Ανάγνωση:

 • Διαβάζει αργά, συλλαβιστά.
 • «Χάνει» τη γραμμή όπου διαβάζει.
 • Αντικαθιστά/παραλείπει/προσθέτει γράμματα, συλλαβές ή λέξεις.
 • Δυσκολεύεται στην κατανόηση της ανάγνωσης

Γραφή-Ορθογραφία

 • Τα γράμματά του είναι δυσνόητα.
 • Αντιστρέφει τα γράμματα (π.χ. 3 αντί ε)
 • Κάνει παραλείψεις, προσθήκες, αντιμεταθέσεις γραμμάτων.
 • Μπερδεύει γράμματα που συγγενεύουν φωνολογικά (π.χ. β/φ, δ/θ, γ/χ) ή οπτικά (π.χ. ο/α, η/ω)
 • Κολλάει τις λέξεις μεταξύ τους ή αφήνει άσκοπα κενά.
 • Δεν τηρεί τους κανόνες στίξης.
 • Δεν εφαρμόζει τους κανόνες ορθογραφίας παρότι τους έχει διδαχθεί συστηματικά.

 

Εσείς ξέρετε τι είναι δυσλεξία;

Similar Posts