Ενημέρωση γονέων

Στο Παιδικό Εργαστήρι μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η αποδοτική και ειλικρινής συνεργασία με τους γονείς. Σε αυτό το πλαίσιο κανονίζονται τακτικές ενημερώσεις γονέων ανά τρίμηνο. Πιο αναλυτικά:

Στην αρχική αξιολόγηση του Σεπτεμβρίου εξετάζεται η συνολική εικόνα του παιδιού, εκτιμώνται οι δυσκολίες και οι δυνατότητές του και προσδιορίζονται οι στόχοι που θα δουλευτούν στο πρόγραμμα αποκατάστασης. Οι γονείς σε συνεργασία με τους θεραπευτές διαμορφώνουν τρόπους που θα βοηθήσουν το παιδί να σημειώσει τη μέγιστη δυνατή πρόοδο.

  • Στην αξιολόγηση του Ιανουαρίου οι γονείς ενημερώνονται για την πορεία του παιδιού, εξετάζονται οι στόχοι που κατακτήθηκαν και επαναπροσδιορίζεται η πορεία του θεραπευτικού πλαισίου ανάλογα πάντα με τις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε παιδιού.
  • Στην τελική αξιολόγηση του Ιουνίου γίνεται η συνολική αποτίμηση των στόχων που κατέκτησε το παιδί κατά τη διάρκεια της θεραπείας, διαπιστώνεται η πρόοδος του και εκτιμάται η συνέχεια του προγράμματος αποκατάστασης.

Our Stories

Discover the fun
of learning

Have Fun

Unforgettable
experiences

The ways we learn through play