Ειδικό Παιδαγωγικό

Αρχικά η Ειδική Παιδαγωγός αξιολογεί με εξειδικευμένα εργαλεία τις δυνατότητες του κάθε παιδιού ώστε να εντοπίσει τις αδυναμίες του με όσο περισσότερη ακρίβεια γίνεται. Η λεπτομερής αξιολόγηση βοηθάει την ειδικό να θέσει συγκεκριμένους στόχους που θα δουλέψει με το παιδί. Στη συνέχεια σχεδιάζεται το κατάλληλο πρόγραμμα παρέμβασης που εφαρμόζεται πάντα ανάλογα με τις δυνατότητες του παιδιού, τους προσωπικούς του ρυθμούς και βέβαια τις ανάγκες του. Απώτερος στόχος της Ειδικής Διαπαιδαγώγησης είναι η ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων του παιδιού (μνήμη, συγκέντρωση, προσοχή, αντίληψη).

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα γίνονται επαναξιολογήσεις που χρησιμεύουν στην αξιολόγηση της πορείας του παιδιού, στην εκ νέου στοχοθεσία αλλά και σε μια ολοκληρωμένη εικόνα για την ενημέρωση των γονέων.

Το τμήμα του Ειδικού Παιδαγωγικού ασχολείται με την αξιολόγηση και αποκατάσταση προβλημάτων όπως:

• Μαθησιακές Δυσκολίες
• Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσαναγνωσία, Δυσορθογραφία, Δυσαριθμησία, Δυσλεξία)
• Αναπτυξιακές Δυσκολίες
• Αναπτυξιακές Διαταραχές
• Διάσπαση προσοχής- Υπερκινητικότητα

Στο Ειδικό Παιδαγωγικό ακολουθείται ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση, εξατομικευμένη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε παιδιού.

Διάβασε τα
Άρθρα μας

Επικοινώνησε
Μαζί μας

Υπηρεσίες