Διαγνωστικό από εξειδικευμένους επιστήμονες

Η πρώτη επαφή είναι πάντα σημαντική. Για να επιτύχουμε την καλύτερη συνεργασία μας με τους γονείς, θεωρούμε πως η αρχική εκτίμηση και αξιολόγηση του παιδιού από τους ειδικούς είναι βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού προγράμματος παρέμβασης.

Στο Παιδικό Εργαστήρι μπορείτε να έρθετε και να συζητήσετε ό,τι σας προβληματίζει σχετικά με το παιδί σας κατόπιν ραντεβού. Τα ραντεβού «αξιολόγησης» κλείνονται ύστερα από συνεννόηση με τη γραμματεία και περιλαμβάνουν ένα πλήρες ιστορικό του παιδιού και της οικογένειας αλλά και την ατομική εξέταση του παιδιού από εξειδικευμένους θεραπευτές. Έτσι, μπορείτε να έχετε μια σαφή και αξιόπιστη πρώτη εικόνα της δυσκολίας του παιδιού, για να αποφασιστεί στη συνέχεια, με τη συνεργασία των ειδικών, το κατάλληλο πρόγραμμα για την αντιμετώπισή της.

Our Stories

Discover the fun
of learning

Have Fun

Unforgettable
experiences

The ways we learn through play