ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΛΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

Απόφοιτος Παιδαγωγικής Ακαδημίας DUSAN JERKOVIC. Προδιπλωματική εργασία με αντικείμενο Λογοθεραπεία και Διδακτικά προγράμματα για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Διπλωματική εργασία με αντικείμενο :Παιδί Παιχνίδι και Ελεύθερος Χρόνος. Έχει εξειδικευτεί στην αξιολόγηση ατόμων στο φάσμα του αυτισμού με κινητικές δυσκολίες. Επιστημονικός συνεργάτης του μεταπτυχιακού τμήματος ειδικής αγωγής του Παιδαγωγικού τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιλέχθηκε ως υποψήφιος για το βραβείο Saint Vincent το 1998. Έχει εξειδικευτεί σε μεθόδους Διδασκαλίας για άτομα με ειδικές ανάγκες – ειδίκευση στα παιδιά με προβλήματα όρασης , αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου – δημιουργικό παιχνίδι σε παιδιά με προβλήματα όρασης , εκπαίδευση του τυφλόκωφου παιδιού . Έχει παρακολουθήσει μετεκπαιδευτικά προγράμματα εξειδίκευσης στην εκπαίδευση τυφλόκωφων παιδιών καθώς και κλινικών μαθημάτων ειδικευόμενων παιδοψυχιάτρων στο Π.Ν.Ψ. Ψυχιατρικός τομέας Παρακολούθηση μετεκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα Εκπαίδευση Προσωπικού-Νοητική Υστέρηση και Σεξουαλικότητα στη Δανία καθώς και  παρακολούθηση μετεκπαιδευτικού προγράμματος εξειδίκευσης πρώιμης παρέμβασης  σε τυφλόκωφα παιδιά με τα κάτωθι σύνδρομα:

  • Σύνδρομο CHARGE
  • Σύνδρομο GOLDNHAR
  • Σύνδρομο NOONAN
  • Σύνδρομο CRI DU CHAT
  • Σύνδρομο PALLISTER KILLIAN
  • Σύνδρομο ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ
  • Σύνδρομο LEBER
  • Σύνδρομο USHER