ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Διαθέτει  πτυχίο ψυχολογίας από το Royal Holloway University of London, MSc in Cognitive Science από το University of Edinburgh. Έχει παρακολουθήσει το Πρόγραμμα Κλινικών Εκπαιδεύσεων από το Ψυχαναλυτικό Φόρουμ Αθηνών, IF- EPFCL, σεμινάρια μουσικοθεραπείας  και Course in Organizational Behavior.Εργάστηκε στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία» ως ασκούμενος ψυχολόγος αρχικά  και ως εξωτερικός συνεργάτης στη συνέχεια, στο Υγειονομικό Σώμα Στρατού Ξηράς ως ψυχολόγος κατάταξης και σε διάφορα Κέντρα Ειδικών Θεραπειών. Είναι μέλος του Ψυχαναλυτικού Ινστιτούτου Αθηνών και μέλος του Φόρουμ της Αθήνας, της Διεθνούς των Φόρουμ της Σχολής Ψυχανάλυσης του Λακανικού Πεδίου.